Biuletyn Informacji Publicznej Portal Informacyjny - Sąd Rejonowy w Garwolinie

Sąd Rejonowy w Garwolinie
Ostatnia aktualizacja strony: 10.06.2019, 13:58

Portal Informacyjny

Poniedziałek, 30 listopada 2015

Portal Informacyjny

Portal Informacyjny Sądu Rejonowego w Garwolinie

Internetowy Portal Informacyjny Sądu Rejonowego w Garwolinie (zwany Portalem Informacyjnym) utworzony został w celu ułatwienia podmiotom upoważnionym i uprawnionym w myśl obowiązujących przepisów prawa (w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, a także sędziom i prokuratorom) dostępu do informacji o stanie spraw rozpoznawanych przed Sądem Rejonowym w Garwolinie i podejmowanych w nich czynnościach.

Portal Informacyjny utworzony został na podstawie zarządzenia nr 14/2015 Prezesa Sadu Rejonowego w Garwolinie  z dnia 10 listopada 2015 roku. (Treść)

Aby zostać użytkownikiem Portalu Informacyjnego, należy zarejestrować się wypełniając „Wniosek o rejestrację konta”. Podane w nim dane weryfikowane są przez pracowników Biura Podawczego Sądu Rejonowego w Garwolinie poprzez porównanie ich z ważnym dokumentem tożsamości, a w przypadku profesjonalnego pełnomocnika również z legitymacją potwierdzającą wykonywanie zawodu prawniczego.
Zasady funkcjonowania i warunki korzystania z Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Garwolinie określa Regulamin, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 14/2015. (Treść)

Portal Informacyjny jest dostępny pod adresem: portal.lublin.sa.gov.pl


Instrukcja korzystania z Portalu Informacyjnego

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 30.11.2015
Data modyfikacji : 01.12.2015
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Garwolinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Mikulski
Osoba udostępniająca informację:
Marek Mikulski
Osoba modyfikująca informację:
Marek Mikulski
©1999-2019 Sąd Rejonowy w Garwolinie. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL