Sąd Rejonowy w Garwolinie
 
Oddział Administracyjny - do zakresu oddziału należą w szczególności:
 • sprawy kadrowe pracowników, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla innych organów;
 • sprawy dyscyplinarne urzędników sądu;
 • sprawy kuratorów społecznych;
 • sprawy wewnętrznej organizacji sadu, w tym sprawy ławników;
 • sprawy usprawnień organizacji i techniki pracy sekretariatów;
 • sporządzanie jednostkowych sprawozdań statystycznych o ewidencji spraw, wydanych orzeczeniach i przestępczości;
 • prowadzenie biura podawczego, biblioteki i ewidencji depozytów;
 • nadzór nad archiwum zakładowym;
 • prowadzenie sekretariatu prezesa/-ów sądu;
 • opracowanie projektu budżetu sądu;
 • wykonywanie budżetu sądu;
 • kontrola przestrzegania zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa i dyscypliny finansów publicznych;
 • prowadzenie rachunkowości sądu;
 • sprawy zaopatrzenia sądu w sprzęt, urządzenie i materiały niezbędne do pracy sądu;
 • administrowanie nieruchomościami sądu;
 • sprawy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrona przeciwpożarowa sądu;
 • zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa obiektów sądowych.

Kierownik Oddziału Administracyjnego – Barbara Talarek
Sekretariat Oddziału mieści się w: budynek SR w Garwolinie pokój nr 223 przy Al. Legionów 46
Telefon/fax: 25 684 17 05

email: kierownik.administracyjny@garwolin.sr.gov.pl
 
 
W ramach Oddziału Administracyjnego funkcjonuje stanowisko Głównego Księgowego.
 
Główny Księgowy – Magdalena Sabała
Telefon: 25 684 17 05
 
email: ksiegowosc@garwolin.sr.gov.pl

Metadane

Data publikacji : 11.03.2007
Data modyfikacji : 04.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Garwolinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marek Mikulski
Osoba modyfikująca informację:
Marek Mikulski

Opcje strony

do góry