Sąd Rejonowy w Garwolinie

KRK - Krajowy Rejestr Karny

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach

Adres siedziby:

Siedlce ul. 11 Listopada 4

Numer telefonu:

+48 25 631 08 40

Numer faxu:

+48 25 631 08 40, wewn. 114

Godziny przyjęć:

Poniedziałek - 9.00 - 18.00

Wtorek - Piątek - 9.00 -15.00

Lokalizacja:

I piętro, pokój nr 1

ZASADY UZYSKIWANIA INFORMACJI Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO

Informację z Krajowego Rejestru Karnego (w tym tzw. zaświadczenie o niekaralności) można uzyskać:

  • w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego,
  • w Punktach Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego przy sądach powszechnych na terenie kraju.

Aby uzyskać informację z Krajowego Rejestru Karnego o osobie lub podmiocie zbiorowym, należy posłużyć się odpowiednim formularzem zamieszczonym na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości znajdującego się pod poniższym linkiem:

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-karny/


OPŁATA ZA WYDANIE INFORMACJI Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO

OD DNIA 1 LIPCA 2014 R.

- OPŁATA ZA WYDANIE INFORMACJI O OSOBIE

- OPŁATA ZA WYDANIE INFORMACJI O PODMIOCIE ZBIOROWYM

WYNOSI 30 ZŁ

Powyższą opłatę wnosi się w jeden z następujących sposobów:

  • W FORMIE ZNAKÓW OPŁATY SĄDOWEJ,
  • GOTÓWKĄ W KASIE MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI LUB SĄDU,
  • NA RACHUNEK MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI:

Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

NBP O/O Warszawa

PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000

Narodowy Bank Polski

Oddział Okręgowy Warszawa

Plac Powstańców Warszawy 4

00-950 Warszawa

W tytule przelewu należy wskazać: imię i nazwisko osoby lub nazwę podmiotu zbiorowego, których dotyczyć ma informacja z Krajowego Rejestru Karnego oraz datę oznaczoną we wniosku lub zapytaniu jako data wystawienia.


UWAGA!

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okregowym w Siedlcach

nie prowadzi sprzedaży znaków opłaty sądowej.

Znaki opłaty sądowej można nabyć w głównej siedzibie Sądu Okręgowego w Siedlcach przy ul. Sądowej 2 lub w dowolnym sądzie powszechnym.

 Wypełniony i opłacony formularz zapytania można złożyć w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego, bądź przesłać pocztą.

 Składając wniosek osobiście, należy okazać dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.


DODATKOWE WSKAZÓWKI NA TEMAT UZYSKANIA INFORMACJI O PODMIOTACH ZBIOROWYCH

Na formularzu zapytania o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym należy wypełnić punkty od 1 do 3, natomiast punktów 4 i 5 nie należy wypełniać.

W punkcie 3 formularza należy podać podstawę prawną – ustawową, uzasadniającą prawo uzyskania informacji z Rejestru.

Jeżeli informacja potrzebna jest do zamówień publicznych to:

  • dla osoby fizycznej należy podać: art. 24 ust.1 pkt 4-8 oraz pkt 10 i 11 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 j.t. z późn. zm.)
  • dla podmiotu zbiorowego należy podać: art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 j.t. z późn. zm.).

Jeżeli podmiotem kierującym zapytanie jest osoba prawna (np. spółka z o.o., spółka akcyjna) albo spółka osobowa (np. spółka jawna, komandytowa), a zapytanie dotyczy członka jej organu zarządzającego bądź wspólnika, to do zapytania należy dołączyć dokument potwierdzający ten fakt np. aktualny odpis z KRS, uchwałę zgromadzenia wspólników lub rady nadzorczej o powołaniu członka zarządu, decyzję o powołaniu itp.

W podpisie powinna figurować osoba uprawniona do reprezentacji podmiotu.

Jeżeli zapytanie składa inna osoba niż wymieniona w Krajowym Rejestrze Sądowym, powinna posiadać pełnomocnictwo sporządzone na druku firmowym przez osobę, która złożyła podpis na zapytaniu.

Pliki do pobrania oraz wybrane akty prawne regulujące działalność Krajowego Rejestru Karnego można znaleźć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, znajdującej się pod poniższym linkiem:

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-karny/

Metadane

Data publikacji : 16.01.2010
Data modyfikacji : 04.07.2014
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Garwolinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Mikulski
Osoba udostępniająca informację:
Marek Mikulski
Osoba modyfikująca informację:
Marek Mikulski

Opcje strony

do góry