Sąd Rejonowy w Garwolinie

Portal Informacyjny

Portal Informacyjny Sądu Rejonowego w Garwolinie

Internetowy Portal Informacyjny Sądu Rejonowego w Garwolinie (zwany Portalem Informacyjnym) utworzony został w celu ułatwienia podmiotom upoważnionym i uprawnionym w myśl obowiązujących przepisów prawa (w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, a także sędziom i prokuratorom) dostępu do informacji o stanie spraw rozpoznawanych przed Sądem Rejonowym w Garwolinie i podejmowanych w nich czynnościach.

Aby zostać użytkownikiem Portalu Informacyjnego, należy zarejestrować się wypełniając „Wniosek o rejestrację konta”. Podane w nim dane weryfikowane są przez pracowników Biura Podawczego Sądu Rejonowego w Garwolinie poprzez porównanie ich z ważnym dokumentem tożsamości, a w przypadku profesjonalnego pełnomocnika również z legitymacją potwierdzającą wykonywanie zawodu prawniczego.
Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Garwolinie w sprawie udostępniania danych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego sądów powszechnych

Portal Informacyjny jest dostępny pod adresem: portal.lublin.sa.gov.pl


Instrukcja korzystania z Portalu Informacyjnego

Metadane

Data publikacji : 30.11.2015
Data modyfikacji : 06.11.2019
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Garwolinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Mikulski
Osoba udostępniająca informację:
Marek Mikulski
Osoba modyfikująca informację:
Marek Mikulski

Opcje strony

do góry